Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên

I. HỒ SƠ, THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

A/ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi TP.HCM

1- Thông báo Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên (do người đại diện theo pháp luật ký).

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên

B/ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp từ tỉnh, TP khác đến TP.HCM

1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký).

2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty.

3- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên được quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp).

4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký).

5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên

Ghi chú: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Việc thay  đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Đồng thời tham khảo một số ngành nghề, địa điểm có quy hoạch (đã được hướng dẫn tại mục một số lưu ý chung).

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên

II. CHI PHÍ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN tại Dịch Vụ Công Ty

– Phí dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tnhh một thành viên;

– Lệ phí cấp lại giấy phép kinh doanh; Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên

III. THỜI GIAN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

– Soạn thảo hồ sơ và ký, đóng dấu hồ sơ thay đổi: 01 ngày

– Nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh mới: 03 ngày
====================================================

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ACB
Địa chỉ : 71/1 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
MST : 0316642490
Người đại diện : Huỳnh Thị Ngọc Hân
Email : ketoanhuynhngochan@gmail.com
Hotline : 0903.661.875 – 0905.472.101
Điện thoại : 028.66.520.298

XEM THÊM:

– Dịch vụ thành lập công ty tnhh

– Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

– Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tư nhân

– Dịch vụ Báo cáo thuế

– Dịch vụ Kế toán

– Dịch vụ đăng ký độc quyền

– Dịch vụ đăng ký mã vạch

Liên Kết Mạng Xã Hội
Tư Vấn Online