Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh

Thủ tục Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh

1. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

– Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh
Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh

– Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b. Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

c. Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh
Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh

2. Cách thức thực hiện: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại cơ quan Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

3. Thành phần hồ sơ: Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh tại Dịch Vụ Thành Lập Công Ty ACB bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. Nội dung bao gồm những nội dung sau:

a. Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b. Ngành, nghề kinh doanh;

c. Số vốn kinh doanh;

d. Số lao động;

e. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

– Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh
Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh

4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • · Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • · Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục :Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh
Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • · Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
  • · Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • · Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).

====================================================

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn:

                            CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ  ĐẦU TƯ ACB

Địa chỉ              :      71/1 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST                 :      0316642490
Người đại diện :      Huỳnh Thị Ngọc Hân
Email                :      ketoanhuynhngochan@gmail.com
Hotline              :      0903.661.875 – 0905.472.101

XEM THÊM:

– Dịch vụ thành lập công ty tnhh

– Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

– Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tư nhân

– Dịch vụ Báo cáo thuế

– Dịch vụ Kế toán

– Dịch vụ đăng ký độc quyền

– Dịch vụ đăng ký mã vạch

Liên Kết Mạng Xã Hội
Tư Vấn Online