THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH, CỬA HÀNG, KHO HÀNG CÔNG TY

– Thành phần, số lượng hồ sơ: THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH, CỬA HÀNG, KHO HÀNG CÔNG TY

Hồ sơ gồm:

1. Thông báo chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

3. Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động của Địa điểm kinh doanh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

– Thời hạn giải quyết: THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH, CỬA HÀNG, KHO HÀNG CÔNG TY15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH
THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH

THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH, CỬA HÀNG, KHO HÀNG CÔNG TY

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

– Căn cứ pháp lý THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH, CỬA HÀNG, KHO HÀNG CÔNG TY của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư năm 2005;

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH
THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH

THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH, CỬA HÀNG, KHO HÀNG CÔNG TY

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Chính phủ về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

+ Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH
THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH

Bạn đang có nhu cầu tại Dịch Vụ Công Ty: dịch vụ điểm kinh doanh, tìm hiểu về quy định giải thể điểm kinh doanh, quy trình giải thể điểm kinh doanh, các bước tiến hành giải thể điểm kinh doanh, chi phí giải thể điểm kinh doanh, thời gian giải thể điểm kinh doanh, kết quả của việc giải thể điểm kinh doanh?

====================================================

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ACB

Địa chỉ : 71/1 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
MST : 0316642490
Người đại diện : Huỳnh Thị Ngọc Hân
Email : ketoanhuynhngochan@gmail.com
Hotline : 0903.661.875 – 0905.472.101
Điện thoại : 028.66.520.298

Liên Kết Mạng Xã Hội
Tư Vấn Online